Bioritmika

Autorius: Jonas Jukonis

APIE BIORITMIKĄ    |    STRAIPSNIAI    |    KONTAKTAI

 

Bioritmų charakteristikos

 

FIZINIS BIORITMO CIKLAS - F

Fizinis 23 dienų ciklas turi įtakos visiems žmogaus fizinio funkcionavimo aspektams. Jis, palyginus su kitais bioritmais, labai svarbus, nes bet kokioje žmogaus veikloje svarbiausia jo gyvybinės jėgos.

Šis bioritmas nusako ir informuoja apie fizinę savijautą,  todėl jis labai svarbus sportui.

Fizinis bioritmas susideda iš dviejų lygių dalių dalijančių bioritmo periodą į dvi dalis - fazes. Pirma – teigiama, o antroji – neigiama.

Kai jūs būsite teigiamoje fizinio ritmo fazėje, jausitės labai gerai, nesinervvinsite,  turėsite gerą apetitą. Kelionė į darbą bus lengva, lengvai atliksite visus dienos darbus. Jei jausite fizinių jėgų perteklių patartina porą valandų skirti mėgstamam sportui ar namų darbams. Teigiamos fazės bioritmas stiprina fizinį pajėgumą, atsparumą, pagerina judesių koordinaciją, stimuliuoja gerą raumenų darbą. Skaitlingais eksperimentais nustatyta, kad šiuo laikotarpiu geriau gyja žaizdos, žmogus tampa atsparesnis skausmams. Patvirtindamas posakį:, , Sveikame kūne sveika siela“ fizinis bioritmas gan ženkliai veikia žmogaus psichiką. Jis padidina energiją, veiklumą, norą darbinei veiklai, išradingumą, narsumą, pasitikėjimą savimi ir savo darbų rezultatais. Todėl galime daryti išvadą, kad fizinis bioritmas svarbus ne tik sporte bet ir kiekviename intensyviame darbe,  ypač fiziniame.

Teigiamas fizinis bioritminis ciklas kyla stiprėdamas iki savo maksimo- pusės teigiamos fazės -6,5 d.

Pasiekus šį piką, žmogaus fizinis potencialas pasiekia maksimumą ir jei jūs turėsite kokią tai veiklą susijusią su fizine apkrova, tai būtent šią dieną pasieksite geriausius rezultatus. Šioje teigiamos fazės atkarpoje pas jus bus puiki fizinė forma, tačiau turite įvertinti ir tai, kad jausdamiesi labai gerai, galite persistengti ir gauti traumą ar paprasčiausiai persidirbti. Bioritmika turi labai daug pavyzdžių patvirtinančių teigiamojo fizinio ritmo reikšmę. Pats įspūdingiausias iš jų Marko Špico pavyzdys, kuris 1972 metų olimpinėse žaidynėse laimėjo 7 aukso medalius plaukime,  pasiekdamas 6 pasaulio rekordus savo teigiamo fizinio bioritmo fazės metu /tuo pat metu ir jo emocinis bioritmas buvo teigiamoje fazėje/.

Neigiamoje fizinio bioritmo fazėje sumažėja ištvermingumas ir darbo našumas, judesių koordinacija, greitai pavargstate net ir nesunkiai dirbant. Nepatartina sportuoti .Nuovargis iššaukia nervingumą ir polinkį nekontroliuojamiems agresyvumo protrūkiams. Šiuo laikotarpiu paaštrėja egoizmas, sumažėja savikritiškumas, bendraujant su artimaisiais ir bendradarbiais kyla konfliktai. Manau sutiksite su tuo, kad nelabai gerai vertinate žmones kurie vadovaujasi išimtinai asmeniniais interesais, o bendraudami nori pabrėžtinai pastoviai atkreipti į save dėmesį ir aplinkinių susidomėjimą. Na o taip dažnai elgiasi žmonės savo fizinio ritmo neigiamoje fazėje, kuri negatyvi bet kokiam tarpusavio bendravimui.

Pavargęs žmogus visada nedraugiškas. Na o jei dar įvertinsime šioje bioritmų fazėje atsiradusį pesimizmą, apatiją, nepasitenkinimą gyvenimu, gausime nemalonaus žmogaus vaizdą.

Neigiama fizinio bioritmo fazė labai svarbi organizmui: ji tarnauja jėgų akumuliacijai ir organizmo atsistatymui-regeneracijai. Šiuo metu žmogus geriausiai reaguoja į vaistus ir organizmą stiprinančias medžiagas,  įvairias gydomas procedūras, biomagnetinius masažus.

DĖMESIO. KRIZINĖMIS FIZINIO BIORITMO DIENOMIS / NULINĖ IR KRITINĖ / BESĄLYGIŠKAI VENGTI CHIRURGINIŲ PROCEDŪRŲ.

Statistiniai duomenys patvirtina tai,  kad po operacijų atliktų šiomis dienomis įvyksta daug rimtų komplikacijų. Neigiamos fizinio ritmo fazės metu reikia labai rūpintis savo sveikata. Tačiau daugumas tuo nesirūpina ir gyvena nervinės energijos sąskaita, kuri atmeta iš mūsų sąmonės mintis apie mūsų fizinių galimybių ribas. Mes skubame arba mus skubina už ribų, kurių mes dažnai nematome ir nesuprantame. Tačiau privalote žinoti, kad anksčiau ar vėliau ateis atpildo valanda.

Šiuolaikinis gyvenimo būdas, ypač miestuose, pasižymi daugybe stresinių situacijų. Transporto kamščiai, perpildytas visuomeninis transportas, viršininkai reikalaujantys iš jūsų daugiau nei galite, o jūs nenorite ar negalite tam prieštarauti. Draugai prašo pagalbos kurios nenorite suteikti, jūs ko nors prašote bet jums atsako. Visa tai sukelia stresus. Tokiais momentais jūs butinai turite kontroliuoti savo fizinę sveikatą. Neigiamos fazės metu stenkitės galimai nesijaudinti, o teigiamoje fazėje darbuose nepersistengti.

Yra daugybė būdu, kurių pagalba fizinį bioritmą galima panaudoti naudingai sau. Supraskite tai, kad neturite nusivilti gyvenimu vien dėl to kad 12,5 paros būnate neigiamoje fizinio bioritmo fazėje. Visa ko jums trūksta– tai sumažinti aktyvumą, papildyti trūkstamą organizmo energiją arba kompensuoti jos perteklių. Kai išmoksite prisiderinti prie savo bioritmų tai taps antrąja jūsų prigimti. Būkite pasiruošę savo neigiamai fazei ir stenkitės,  kol ji truks,  elgtis ramiai ir užtikrintai, ypač kritinėmis dienomis.

Teigiamos fazės metu stenkitės, proto ribose, panaudoti visas to laikotarpio teikiamas galimybes.

EMOCINIS BIORITMINIS CIKLAS –E

Tai 28 dienų trukmės ciklas – charakterizuoja vidinę žmogaus būklę. Jis valdo plačią žmogaus savybių gamą : nuotaiką, intuiciją, nervinę savitvardą, jautrumą, impulsyvumą, kūrybinius sugebėjimus, polinkį meditacijai. E bioritmas be to stimuliuoja procesus nepaklūstančius mūsų valiai: inkstų peristaltiką, širdies darbą, erekciją ir kitus procesus.

Kaip ir fizinis bioritminis ciklas, emocinis prasideda kritinę dieną ir po 14 dienų trūkusios teigiamos fazės pereina į 14 dienų neigiamą fazę.

Emocinio ciklo teigiama fazė pasižymi gera nuotaika, optimizmu, humoru ir komikabilumu. Šio biociklo teigiamos fazės maksimo metu smarkiai padidėja reakcijos greitis, koncentraciniai sugebėjimai, protavimas ir supratingumas. Tai palankus periodas naujų kūrybinių planų įgyvendinimui, romantiniams pasimatymams, draugystėms ir bendradarbiavimams. Turite įvertinti ir tai, kad esant emocinio ciklo teigiamos fazės maksimumui, galite pervertinti savo galimybes.

Neigiamos ciklo fazės metu jūs tapsite liūdnu, nelinkusiu su kitais bendrauti, susierzinusiu ir jautriu tam, kas anksčiau jūsų nejaudinavo ir į ką nekreipdavote net dėmesio.

Visi jums tampa kažkuo nusikaltę, manote kad visi jus neteisingai puola. Visa tai labiausiai pajus jūsų bendradarbiai ir šeimos nariai. Pasireiškia ir kitas emocinio bioritmo neigiamos fazės bruožas: jūs tapsite pabaisa pardavėjams, priekabiausite prie visko, pradedant nuo blogo aptarnavimo ir baigiant blogu parduotuvės apiforminimu. Jūs galite net nesuprasti kaip kvailai elgiatės. Šiuo laikotarpiu vyraus jūsų absoliučiai negatyvus požiūris į viską. Tai periodas grėsmingas jums dideliais nemalonumais.

Daugumas avio ir auto katastrofų įvyksta neigiamos emocinio bioritmo fazės metu. Todėl šios fazės metu nepatartina, esant galimybei, naudotis automobiliu, skristi lėktuvu.

Suprantama, kad daugelis užsiima profesine veikla, kuri neleidžia kada norite pakabinti ant durų ,,Uždaryta“., nors tai kai kuriose šalyse daroma. Vairuotojai tuo laikotarpiu,  kai jų emocinio bioritmo fazės neigiamos, nevažinėja bet dirba garažuose, o jei jiems ir leidžiama važiuoti tai tik su perspėjamais ženklais ant mašinų.

Japonijoje maža perspėjamoji vėliavėlė ant mašinos įprastas vaizdas gatvėse.

INTELEKTUALINIS BIORITMINIS CIKLAS - I

Tai 33 dienų bioritminis ciklas kurio pusė yra teigiamoje fazėje, o kita pusė neigiamoje fazėje.

Šis bioritmas charakterizuoja intelektualinę žmogaus būklę, proto imlumą ir jėgą. Šis bioritmas atsakingas už daugelį mūsų protinės veiklos aspektų, todėl noriu paminėti svarbiausius iš jų . Tai atmintis, inteligencija, logika, veiksmų koordinacija, draugiškas bendravimas, logiška kalba ir rašyba, kombinacinis protavimas /pvz.sprendžiant inteligencijos testą/,sugebėjimas sėkmingai vykdyti dalykines derybas, taip vadinamas skaidrus protas ir žaibiška reakcija įvairiose komplikuotose situacijose. Intelektualinis bioritmas stimuliuoja centrinės nervų sistemos veiklą.

Teigiama bioritmo fazė, prasidedanti kritine diena, pabrėžia minėtų protinės veiklos aspektų kryptingumą. Šiuo periodu jūs beveik genijus. Padidėjęs iki maksimumo pastabumas, sėkmingas iškilusių uždavinių sprendimas, noras pamankštinti nepakankamai apkrautą protą. Jūs puikiai prisimenate perskaitytus tekstus, pavadinimus, skaičius, telefonų numerius, net smulkias technikines instrukcijas.

Šiuo periodu patartina spręsti kryžiažodžius,  nes jeigu smegenys nepakankamai apkrautos, jos pradeda savotiškai nuobodžiauti. Išsivystęs intelektas, pasmerktas neveiklumui, gali atvesti į socialines problemas. Mokslininkų nuomone žmogus nepilnai išnaudoja savo smegenų galimybes, todėl teigiamos inelektualinio ritmo fazės metu privalote kiek galite tobulinti savo intelektą. Kuo labiau jį naudosite, tuo labiau jis vysyisis. Intelektą galime prilyginti automobilio varikliui, kuo intensyviau ir teisingiau jis dirba, tuo efektyvesnis jo panaudojimas.

Studentams bus įdomu sužinoti, kad šios fazės metu, jie per pusvalandį išmoks daugiau, nei per visą dieną esant neigiamai fazei.

Kūrybiniai procesai vyksta lengvai ir sklandžiai, atsirandant vis naujoms idėjoms.

Visi jausmai užaštrėja, reakcijos tampa žaibiškomis.

Jūsų debatai ir diskusijos vyksta aštriai, pokalbiai su jumis visiems įdomūs.

Kadangi jūsų intelektas tokioje puikioje stadijoje, po pietų, prie kavos su konjako stikleliu, jums pasiseks apsvarstyti neįtikėtinai daug reikalų ir problemų.

Šioje intelektualinio ritmo stadijoje gali ryškiai pasireikšti jūsų savimeilė, ypač jei norėsite padaryti įspūdį reikalingiems žmonėms. Jūs sužibėsite susirinkimuose, interviu metu. Jūsų sugebėjimui puikiai susikoncentruoti galima tik pavydėti. Tai labai geras laikotarpis atlikti įvairios rūšies testus, laikyti egzaminus, planuoti ir tobulinti smulkius projektus, į kuriuos, esant kitoms aplinkybėms ir neigiamai intelektualinio ritmo fazei, nekreiptumėte dėmesio.

Jei turite finansinių problemų,  tai jas tvarkyti šiuo metu tinkamiausias laikas.

Teigiama intelektualinio ritmo fazė – tinkamiausias laikas pereiti į naują darbą. Jūs greitai priprasite prie naujų bendradarbių, o naujus darbus sugebėsite taip sklandžiai atlikti kuo net patys nesitikėjote.

Noriu pabrėžti tai, kad kritinėmis dienomis intelektas, ,susijaukia“.Galvoje sukasi įvairiausios mintys, pradedate jausti kad tampa vis sunkiau išreikšti savo mintis. Tokiomis dienomis jūs neturite daryti svarbių sprendimų. Supratingas ir sveikas protas apgaus jus, o atmintis gali pateikti nemalonių pokštų. Žinokite tai, kad intelektualinio bioritmo kritinės dienos laikotarpis tęsiasi žymiai ilgiau nei kituose bioritmuose.Ji tęsiasi apie 48 valandas.

Atminkite tai, jei kritinės dienos laikotarpiu paskyrėte svarbų susitikimą ar turite priimti svarbų sprendimą, turėdami galimybę, atidėkite tai. Jei tokios galimybės neturite, nepamirškite dėl padidėjusio galimų klaidų rizikos faktoriaus.

Žinokite ir tai, kad šiuo laikotarpiu dažnai daromos klaidos dėl per didelio pasitikėjimo savimi.

Neigiamosios intelektualinio bioritmo fazės metu protinė veikla sulėtėja, silpsta atmintis, prastėja koncentracija, net paprastų problemų sprendimui reikia didelių pastangų. Kartais žmogus, neturėdamas jautrumo, to nepajaučia, tačiau visa tai vyksta. Pas sportininkus pastebimas visiškas koncentracijos praradimas. Bioritmikos specialistai pataria šioje fazėje užsiimti kasdieniniais darbais, o ne kuo nors nauju. Nustatyta, kad šiuo laikotarpiu padidėja sunkių nusikaltimų skaičius.

Intelektualinio bioritmo poveikis, kaip rodo tyrimai, labiausiai pasireiškia politikų tarpe. Jie pastoviai supranta tai, kad yra visuomenės dėmesio centre ir turi atitinkamai elgtis. Jų gyvenimo būdas susijęs su protine veikla ir jų daromos klaidos visada padaromos neigiamos intelektualinio bioritmo fazės metu.

Trys nagrinėti bioritmai /fizinis, emocinis ir intelektualinis/-pagrindiniai žmogaus biortmai. Tiesa yra dar be reikalo primirštas intuicinis ar dar vadinamas dvasingumo bioritmas. Jis labai svarbus analizuojant bioritminę priklausomybę ir suderinamumą. Kas paskutiniais metais tapo labai populiaru pasaulyje.

INTUICINIS BIORITMINIS CIKLAS – D

Tai 38 dienų bioritminis ciklas susidedantis iš dviejų vienodos trukmės, teigiamos ir neigiamos, fazių. Jį stipriausiai jaučia artistinės – kūrybinės prigimties žmonės.

Jis dar vadinamas dvasingumo, subtilumo bioritmu ir yra atsakingas už nuojautą, gebėjimą nuspėti ateitį, grožio ir skonio pajutimą, vaizduotę, sugebėjimą skirti spalvas, formas, garsus ir kvapus, kūrybiškumą, įkvėpimą, nesąmoningų impulsų priėmimą ir, suprantama, intuiciją. Intuicinio ritmo teigiamoji fazė - geriausias laikotarpis bendrauti su Dievu. Jūsų intuicija veikia ant aiškiaregystės ribos ir tai įgalina jus daryti teisingus sprendimus. Dangus jums dovanoja dalį įkvėpimo. Šioje, teigiamoje fazėje, pasireikš padidėjęs jautrumas.

Neigiamoje bioritmo stadijoje visi minėti teigiami bruožai tampa silpnais, intuiciniai sprendimai beveik visada bus klaidingi, neturėsite įkvėpimo kūrybai.

Intuicinis bioritmas yra svarbiausias nustatant bioritminę priklausomybę, suderinamumą.

BIORITMŲ TIESINIS GRAFIKAS

O......................................................X

FIZINIO BIORITMO TEIGIAMOJI FAZĖ

O-----------------------------------------X

EMOCINIO BIORITMO TEIGIAMOJI FAZĖ

O- .. - .. -.. - .. -.. - .. - .. -..-.. - .. - .. –X

INTELEKTUALINIO BIORITMO TEIGIAMOJI FAZĖ

O NULINĖ DIENA

X KRITINĖ DIENA

 

 

į viršų      visi straipsniai

 

TAIP PAT KVIEČIU APLANKYTI KITAS MANO SVETAINES:

RADIOSTEZIJA.LT - pagrindinė Jono Jukonio svetainė

BIOENERGETIKA.LT

BIOTRONIKA.LT

BIOLOKACIJA.LT

BIORITMIKA.LT

GEOTRONIKA.LT

RADIONIKA.LT

AJUVERDA.LT

   

© 2007 - 2023 Jonas Jukonis. Kopijuoti be autoriaus sutikimo griežtai draudžiama.

Powered by: WebProBox