Bioritmika

Autorius: Jonas Jukonis

APIE BIORITMIKĄ    |    STRAIPSNIAI    |    KONTAKTAI

 

Bioritminis suderinamumas

 

Tai vienas iš populiariausių bioritmikos aspektų. Juo naudojasi daugybė pasaulinio garso firmų, privačių žmonių ir valstybinių įstaigų. Kokia šio metodo esmė?

Manau daugelis dažnai pagalvoja, kodėl vienas asmuo staigiai sukelia simpatiją,  o kitas priešingai būna mums nemalonus. Na o ką galime pasakyti apie meilę iš pirmo žvilgsnio?

Bioritmika į tai turi atsakymą. Bet kokie santykiai tarp dviejų asmenų: šeimyniniai, emociniai, draugystės, bendradarbiavimo priklauso nuo jų bioritmų suderinamumo. Kuo panašiau pulsuos jų bioritmai, tuo geresni bus jų santykiai.

Žmones su panašiais bioritmais sieja didžiulė tarpusavio harmonija, supratimas ir empatija /tai atjauta - sugebėjimas įsijausti į kitus, gilintis į kito žmogaus psichiką ir tokiu būdu jį suprasti/.Mažas bioritminis suderinamumas išreikštas procentais būna tada kai jis mažesnis nei 40% ir tai jau reiškia bioritminį svetimumą. Jis pasireiškia tarpusavio nesupratingumu, tarpusavio santykių šaltumu, kuris įvykus interesų konfliktams perauga į didžiulę neapykantą. Reikia pabrėžti, kad tokiems nemaloniems santykiams įtakos nedaro nei išsilavinimas, nei inteligencija, nei puikus iškalbumas. Žmonės visada pastebės tai, kad santykiai tampa nenuoširdūs ir nenatūralūs. Bioritminis svetimumas pasireiškia nejautrumu kitų pergyvenimams ir kančioms. Svetimumas gali pasireikšti net meilėje, nekalbant jau apie paprastus, žmogiškus tarpusavio santykius. Charakteringa tai,  kad esant bioritminiam svetimumui kiekvienas iš partnerių pastebi vienas kito ydas ir klaidas, tačiau nepastebi to pat pas save ar asmenį su panašiais bioritmais. Bioritmai žmogui įgimti ir jų pakeisti negalima. Todėl bioritminis suderinamumas būtinas geram šeimyniniam gyvenimui, darbiniuose ir itelektualiniuose santykiuose.

Skaičiuodami biotitminį suderinamumą įvertiname visus keturis bioritmus ir ypač ketvirtajį - svarbiausią bioritminiam suderinamumui intuicinį bioritmą. Visi bioritminiai ciklai palyginami, o jų atitinkamumas paskaičiavus išreiškiamas procentais. Galutinis atitinkamumo rodiklis gaunamas kaip visų keturių bioritmų analizės vidurkis.

Bioritminio atitinkamumo skaičiavimai gan sudėtingi, reikalaujantys daug darbo sąnaudų.

Tačiau jie pilnai pasiteisina ir daugelio nuomone yra neįkainuojami.

Panagrinėkime pagrindinius atvejus.


BIORIRITMINIS SUDERINAMUMAS – TVIRTOS ŠEIMOS GARANTAS

Dažnai sakoma, ir tame daug tiesos, kad dažniausiai išsiskiria tie kurie tuokėsi iš didelės meilės.

Daug kam tai gali sukelti nuostabą, juk jie taip mylėjo. Kodėl? Tikriausiai todėl, kad nebuvo tikrų jausmų, o tik erotinis susižavėjimas. Meilė paremta tik seksualumu aušta kaip vanduo užvirintas keptuvėje. Dažnai, po keletos karštos meilės mėnesių, seksualinis potraukis dingsta kaip oras iš pradurto oro balionėlio, atsiranda netikėtai pasibjaurėjimas partneriu, mažėja noras suartėti su juo ir visa tai tuo labiau kuo artimesni praeityje jie buvo.Na o visa tai tik bioritminio nesuderinamumo pasekmė. Pas partnerius fiziniai ir emociniai ritmai turi būti galimai vienodi. Nustatyta kad vyrų ir moterų seksualumas didžiausias emocinio bioritmo teigiamoje fazėje. Todėl ne nuostabu kad porų su panašiais bioritmais intymus gyvenimas žymiai harmoningesnis nei su nesutampančiais bioritmais. Apie visa tai reikia pagalvoti dar prieš santuoką.

Mokslinėje literatūroje galima rasti nuomonę, kad didelę reikšmę turi moters apvaisinimas skirtingų ar neigiamų bioritminių fazių metu. Manoma,  kad tame glūdi tokių šeimyninių paslapčių, kada inteligentiškose, kartais net talentingose šeimose gimsta gan vidutiniški palikuonys.Na o kada abiejų partnerių bioritminės fazės yra teigiamos – gimsta protingi ir fiziškai sveiki vaikai.

Tvirtoje šeimoje turi būti intuicinio ir dvasingumo bioritmo darna. Panagrinėkime kokia likusių trijų bioritmų suderinamumo reikšmė kuriant šeimą:

1.NESUDERINTI VISI TRYS PAGRINDINIAI BIORITMAI

Šeima praktiškai neegzistuoja. Tokios santuokos priežastimi gali būti tik išorinis patrauklumas, seksas, pinigai, vieno prie kito pripratimas. Kada meilė praeina nepalikusi nei vaikų, nei turtų, šeima išyra.

2.SUDERINAMUMAS TIK TARP FIZINIŲ BIORITMŲ

Tai panašu į pirmą variantą, tačiau šiuo atveju yra stiprus fizinis potraukis ir, kas dar svarbiau, seksualinis pasitenkinimas. Tai sulaiko nuo iširimo daugelį šeimų. Tačiau šeimoje reikia ne vien sekso. Norisi dvasingumo, supratimo... O to nėra.

3. SUDERINAMUMAS TIK TARP EMOCINIŲ BIORITMŲ

Šiuo atveju turime kažką panašaus į meilę, ypač tai aktualu moterims. Pradžioje atrodo tai kad viskas nuostabiausia meilė, tačiau po kurio laiko vyras atšąla, seksas nebeteikia didelio pasitenkinimo, meilė baigiasi. Moteris sunkiai su tuo susitaiko. Šeimyninė laimė suyra.


4. SUDERINTI EMOCINIS IR FIZINIS BIORITMAI

Situacija šiame derinyje labai paini. Moterį su tokiu bioritmų deriniu geriau aplenkti per mylią,  nes be didelio noro užkariauti jus, pas ją bus dar didesnė tarpusavio trauka ir seksualinio pasitenkinimo poreikis, kurio ji nesugebės, toli gražu pasiekti, su kiekvienu vyru. Tai klaidina vyrus ir daro sunkią jų kovą dėl savo "laimės “.

5. SUDERINAMUMAS TIK TARP INTELEKTUALINIŲ BIORITMŲ

Moterį gali patraukti vyro protas ar ilgas liežuvis / kurį moteris dažnai prilygina protui /, bet su laiku prie visko priprantama, o vidinės šilumos nėra. Atėjus tokiam momentui jau vyras pradeda kovoti dėl moters meilės ir vargas tai moteriai kuri pateks į tokią santuoką.

6. SUDERINTI INTELEKTUALINIS IR FIZINIS BIORITMAI

Moterys būkite atsargios. Prie 5 varianto pridėkite tik papildomai seksualinio pasitenkinimo troškimą, kuris dažnai prilyginamas meilei. Vyras šiuo atveju maksimaliai stengsis užkariauti moterį.

7. SUDERINTI INTELEKTUALINIS IR EMOCINIS BIORITMAI

Platoninė meilė. Viskas gerai išskyrus seksą. Tai puikus draugystės ir bendradarbiavimo visuose lygmenyse variantas. Su tokių bioritmų darna patartina pasirinkti sekretorę, bet ne žmoną.

Į tokios santuokos spąstus pakliūna poros su nedidele intymaus gyvenimo patirtimi arba visai be jos. Seksualiniai santykiai tokiose šeimose reti. Tokiems partneriams ilsėtis ir miegoti geriausiai atskiruose kambariuose.

8. SUDERINTI 60 – 80% VISI TRYS BIORITMAI

Šeimoje bus stabilumas, jaukumas, tarpusavio samprata, kuri galėtų būti didesnė. Žmonėms kurie tenkinasi tuo ką turi – tai gera šeima, panaši labiau į gerą draugystę. Maksimalistai, ieškantys šeimoje pilno susiliejimo ir harmonijos šeimoje, šiame variante savo rankomis naikina tai, ką reikėtų saugoti.

9. SUDERINTI DAUGIAU NEI 80% VISI TRYS BIORITMAI

Galimi tikri jausmai ir geras seksas. Tokios poros gali sakyti, kad apie jausmus nereikia kalbėti – reikia tik mylėti. Tokiose šeimose auga protingi, gražūs ir sveiki vaikai, einantys užtikrintai gyvenimo keliu, jei tik patys nesusikuria problemų.

Taip bioritmikos požiūriu galima charakterizuoti santuokas. Gal kas nors suabejos tuo manydamas kad gyvenimas žymiai sudėtingesnis už visas teorijas ir formules. Pilnai su tuo sutinku. Tačiau supraskite ir tai kad mūsų buitis negali būti sudėtingesnė už gamtos dėsnius.

Ar jūsų išrinktasis tikrai bus tinkamu partneriu, kokie tikri santykiai su artimaisiais, bendradarbiais?

Atsakymą į tai jums duos tik profesionaliai sudaryti bioritminio suderinamumo su mylimaisiais, artimaisiais,, bendradarbiais paskaičiavimai .

Baigdamas bioritmikos požiūrį į šeimą noriu paliesti svarbiausią temą - palikuonis.

Bioritmikos požiūriu tai labai paprasta : norint pilnai perduoti palikuonims geriausius savo bruožus, talentus, savybes, reikalinga kad porų visi keturi bioritmai būtų teigiamose fazėse ir galimai maksimalūs /suprantama tėvai turi būti sveiki ir blaivūs/.

Kiekvienas iš bioritmų turi apibrėžtą įtakos sferą: intuicinis – nuojautą, intelektualinis – protą, emocinis – grožį ir fizinis – tobulybę.

 

BIORITMINIS SUDERINAMUMAS DARBOVIETĖSE

Dažnai gyvenime pasitaiko situacija kada geri, profesionalūs darbuotojai nesutaria tarpusavyje ir,, kasa vieni kitiems duobes“. To priežastis-viena, bioritminis nesuderinamumas. Darbovietėse išsiaiškinus konfliktų priežastis/dažniausiai to kaltininkai nesupranta/susipykę darbuotojai išskiriami į kitus padalinius, kur, visų pasitenkinimui, puikiausiai dirba. Tokiu būdu spręsti vidinius konfliktus ir kitus sunkumus gali tik tokios įstaigos ir įmonės kurios turi savo darbuotojų biodiagramų kartotekas ir paskaičiuotus darbuotojų tarpusavio bioritminius suderinamumus. Tiesa, tai labai kruopštus ir gan imlus darbas, bet jis pilnai atsiperka. Manau kad daugeliui žinoma nepaprastai sunki bendradarbiavimo vienoje patalpoje atmosfera. Taip būna kada joje yra nors vienas asmuo su skirtingais, nei kitų darbuotojų, bioritminiais ciklais. Tai žmonių kolektyvą veikia kaip smalos šaukštas statinėje. Apie gerą darbą arba jo gerus rezultatus tokiose patalpose reikia pamiršti. Daugelyje vakarų Europos šalių ir JAV į tai atsižvelgiama ir sudaromos darbuotojų grupės su panašiais bioritmų ciklais .Panašius darbus teko atlikti ir Lietuvoje. Rezultatai buvo labai geri.

Įmonės, kurios turi savo darbuotojų bioritmines diagramas, gali svarbesnius darbus skirti tiems, kurių bioritminės diagramos yra teigiamose fazėse ir kurių tarpusavio bioritminės diagramos dera.

Gali kilti klausimas o ką daryti su tais darbuotojais kurių bioritmai neigiamose fazėse bet privalo dirbti.

Imonių menedžeriai turėdami darbuotojų bioritmines kartotekas rado išeitį. Žmonės kurių du bioritmų ciklai yra pliusinėse fazėse gauna vidutiniško sudėtingumo ar sunkumo darbus. Darbuotojai su neigiamomis bioritmų fazėmis staigiai pervedami dirbti nesudėtingus parengiamuosius darbus.

JAV PLAČIAI NAUDOJAMASI BIORITMINĖMIS DIAGRAMOMIS IR DARBUOTOJŲ BIORITMINIAIS SUDERINAMUMUMO PASKAIČIAVIMAIS..

Bioritmines diagramas ir suderinamumo su savo pavaduotojais turi firmų vadovai, politiniai veikėjai, pilotai, vairuotojai, sportininkai, gydytojai.

 

 

į viršų      visi straipsniai

 

TAIP PAT KVIEČIU APLANKYTI KITAS MANO SVETAINES:

RADIOSTEZIJA.LT - pagrindinė Jono Jukonio svetainė

BIOENERGETIKA.LT

BIOTRONIKA.LT

BIOLOKACIJA.LT

BIORITMIKA.LT

GEOTRONIKA.LT

RADIONIKA.LT

AJUVERDA.LT

   

© 2007 - 2023 Jonas Jukonis. Kopijuoti be autoriaus sutikimo griežtai draudžiama.

Powered by: WebProBox